Obradowało nowe Prezydium Rady Krajowej ZZG w Polsce

17 maja w Katowicach obradowało nowe Prezydium Rady Krajowej ZZG w Polsce. Członkowie Prezydium omówili aktualną sytuację w branży górniczej oraz wewnętrzne sprawy związku. Dokonali również wyboru dwóch członków Prezydium do Rady Fundacji Na Rzecz Integracji Środowisk Pracowniczych i Tworzenia Miejsc Pracy, w tym na przewodniczącego Rady Janusza Nosala i członka Bogdana Nowaka. Z racji upływającej kadencji  dokonano także  wyboru nowej Rady Programowej dwutygodnika  „Górnik” . Nowymi  członkami  Rady zostali: Marek Gaik, Leszek Piotrowski, Arkadiusz Siekaniec, Wojciech Skowron, Krzysztof Wojciechowski.

Wśród najważniejszych wyzwań jakie stoją przed związkiem w najbliższym czasie wskazano prace nad ponadzakładowym układem zbiorowym w górnictwie, monitorowanie „Programu dla górnictwa do 2030r” oraz przygotowanie od strony związkowej konferencji klimatycznej, która odbędzie się  w grudniu 2018r w Katowicach.

jb