Pierwsze posiedzenie Rady Krajowej VII kadencji

18 maja br obradowała po raz pierwszy w nowym składzie VII kadencji Rada Krajowej ZZG w Polsce. Po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji w górnictwie przyjęto regulamin funkcjonowania Prezydium nowej kadencji oraz określono liczbę i dokonano wyboru dwóch wiceprzewodniczących w osobach: Sebastian Czogała (KWK Mysłowice-Wesoła) i Arkadiusz Siekaniec (ZEC S.A.). Członkowie Rady dokonali również wyboru swoich przedstawicieli do Rady Fundacji na Rzecz Integracji Środowisk Pracowniczych i Tworzenia Miejsc Pracy. Podjęto szereg uchwał organizacyjnych.