IX Kongres OPZZ

Ruszyły obrady IX Kongresu OPZZ w którym z ramienia ZZG w Polsce uczestniczy 7 delegatów: D. Potyrała, S. Czogała, A. Siekaniec, W. Czerkawski, M. Nabiałczyk, J. Ludwig oraz J. Kurek.

„POLSKA POTRZEBUJE WYŻSZYCH PŁAC”

IX  Kongres  Ogólnopolskiego  Porozumienia  Związków  Zawodowych

 

Wieści kongresowe

_______________________________________________________________________

 

OPZZ – nasza historia i nasze plany

 

- Minęła kolejna, VIII kadencja Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Niniejszym przekazuję Wam sprawozdanie z działalności OPZZ za lata 2014-2018.
Za nami 34 lata odkąd grupa związkowców, chcących poprawiać sytuację pracowników, powołała do życia nasze Porozumienie. Od lat jesteśmy największą centralą w kraju, reprezentatywnym partnerem społecznym, a kolejne rządy muszą liczyć się z naszym zdaniem
– napisał Jan Guz, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, w specjalnie wydanym przez OPZZ sprawozdaniu. Przypomina, że OPZZ od samego początku stoi na straży podstawowych interesów świata pracy oraz reprezentuje pracowników na wszystkich poziomach - przed pracodawcami w zakładach oraz wobec władz samorządowych
i państwowych.

 

- Dziś podsumowujemy ten czas, czas owocnej pracy, ale
 i lata zmagań, pokonywania przeszkód i rozwiązywania trudnych problemów pracowniczych i związkowych. Jako przedstawiciele OPZZ aktywnie walczymy z bezrobociem, wykluczeniem społecznym i niesprawiedliwością. Osiągnęliśmy wiele sukcesów, ale wciąż ogrom wyzwań przed nami. Musimy ciężko pracować w naszych zakładach pracy, ale również w strukturach dialogu społecznego, w Radzie Ochrony Pracy i wielu innych instytucjach życia publicznego, w których powinien być słyszalny głos ludzi pracy
- informuje Jan Guz. Dodaje, że kolejna kadencja zapewne postawi przed nami nowe zadania. Społeczeństwo bowiem oczekuje państwa przyjaznego, które nie gnębi i nie straszy obywateli, w którym czuje się bezpiecznie. - OPZZ musi wciąż stać na straży praw pracowniczych i socjalnych. Walczyć o Polskę, w której pracownicy godnie zarabiają,
a po latach pracy mogą dostatnio żyć z wypracowanej emerytury
– dodaje.

- Dziękuję Wam Przyjaciele za odważną mądrość
i rozwagę, która przez lata umacniała nasze związkowe działania i dawała poczucie bezpieczeństwa. To dzięki Wam Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych rośnie w siłę i może wciąż stać na straży interesów pracowników. Przed nami kolejne cztery lata wytężonej pracy,
w szybko zmieniającym się otoczeniu, na który coraz większy wpływ ma automatyzacja, cyfryzacja i robotyzacja. Liczę jednak, że to będą także cztery lata ogromnej satysfakcji
z rozwoju naszego kraju i poprawy warunków życia jego obywateli
– tymi słowami Jan Guz kończy swoją przedmowę w sprawozdaniu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

 

Szczegółowe informacje na temat działań jakie OPZZ realizowało w latach 2014-2018 można znaleźć w sprawozdaniu, specjalnie wydanym na okoliczność zakończenia prac
VIII kadencji OPZZ.

 

Serdecznie Państwa zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

________________________________________________

 

IX KONGRES OPZZ

24 maja 2018 r.

 

W tym dniu Kongres będzie obradował w dwóch częściach: roboczej i oficjalnej. W pierwszej części delegaci wybiorą Prezydium Kongresu i Komisje Kongresu, a także przyjmą: porządek i regulamin obrad oraz regulamin wyborów na Przewodniczącego OPZZ i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Następnie zostanie przedstawione sprawozdanie
z działań ustępującego Przewodniczącego OPZZ oraz Komisji Rewizyjnej, prowadzonych w czasie VIII Kadencji

Delegaci przyjmą także sprawozdanie Rady OPZZ za lata 2014-2018 oraz udzielą absolutorium ustępującemu Prezydium OPZZ. Na końcu zostaną przeprowadzone wybory na Przewodniczącego OPZZ oraz Komisji Rewizyjnej.

 

W części oficjalnej delegaci oraz zaproszeni goście zapoznają się z wynikami wyborów na Przewodniczącego OPZZ oraz KR na okres 2018-2022 r. Następnie nowo wybrany przewodniczący OPZZ przedstawi proponowane założenia programowe na kolejne lata.

Wyróżnieni działacze związkowi OPZZ otrzymają:

 • odznaczenia państwowe,
 • odznaki honorowe „Za zasługi dla Ochrony Pracy”,
 • odznaki honorowe „Za zasługi dla OPZZ” - I i II stopnia.

Wręczone będą również podziękowania i upominki ustępującym członkom Prezydium OPZZ VIII kadencji oraz wyróżnienia OPZZ:

 • „Za rozwój dialogu społecznego”,
 • „Nagroda Dziennikarska OPZZ”.

Podczas trwania Kongresu będzie można skorzystać z porad udzielanych przez przedstawicieli różnych instytucji:

 • 24 maja – swoje stanowiska informacyjne mają: Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Usług Handlowych Robico oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie.
 • 25 maja – Solydi Sp. z o.o. oraz Fundacja im. Friedricha Eberta.

_____________________________________________

IX KONGRES OPZZ W LICZBACH

 

Ogólnokrajowe organizacje członkowskie OPZZ wybrały 247 delegatów, do udziału w IX Kongresie OPZZ.

 

DELEGACI WEDŁUG BRANŻ:

 

 • Branża I - „Górnictwo i Energetyka”:
  52 delegatów (w tym 4 kobiety)
 • Branża II - „Przemysł”:
  39 delegatów (6 kobiet)
 • Branża III - „Oświata i nauka”:
  62 delegatów (28 kobiet)
 • Branża IV - „Usługi publiczne”:
  27 delegatów (9 kobiet)
 • Branża V - „Budownictwo i Przemysł Drzewny”:
  9 delegatów (2 kobiety)
 • Branża VI „Transport”:
  29 delegatów (4 kobiety)
 • Branża VII - „Handel, Usługi, Kultura
  i Sztuka”:

  29 delegatów (15 kobiet)

 

DELEGACI WEDŁUG PŁCI:

 

W grupie 247 delegatów kobiet jest 64, a mężczyzn183.

Kobiety stanowią 25,9% delegatów.

 

DELEGACI WEDŁUG WOJEWÓDZTW:

 

 • dolnośląskie – 20 delegatów,
 • kujawsko-pomorskie – 9 delegatów,
 • lubelskie – 15 delegatów,
 • lubuskie – 5 delegatów,
 • łódzkie – 17 delegatów,
 • małopolskie – 15 delegatów,
 • mazowieckie – 51 delegatów,
 • opolskie – 9 delegatów,
 • podkarpackie – 9 delegatów,
 • podlaskie – 5 delegatów,
 • pomorskie – 7 delegatów,
 • śląskie – 50 delegatów,
 • świętokrzyskie – 9 delegatów,
 • warmińsko-mazurskie – 6 delegatów,
 • wielkopolskie – 17 delegatów,
 • zachodniopomorskie – 5 delegatów.

 

LICZBA DELEGATÓW NAJWIĘKSZYCH ORGANIZACJI:

 

Największą liczbę delegatów wybrały organizacje:

 • Związek Nauczycielstwa Polskiego – 61,
 • Federacja Związków Zawodowych Metalowców
  i Hutników – 16,
 • Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce
  – 12,
 • Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków – 11,
 • Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych – 9,
 • Związek Zawodowy „Budowlani” – 9.

 

DELEGACI Z ZAGRANICZNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH:

 

W IX Kongresie OPZZ weźmie udział 42 przedstawicieli, którzy będą reprezentować swoje związki zawodowe:

 

 • Austria / ÖGB – 1,
 • Azerbejdżan / AHIK– 1,
 • Belgia / FGTB – 1,
 • Bułgaria / CITUB – 1,
 • Chiny / ACFTU – 3,
 • Cypr / PEO – 1,
 • Czechy / ČMKOS – 2,
 • Francja / CGT – 2,
 • Grecja / GSEE – 2,
 • Gruzja / GTUC – 1,
 • Hiszpania / CCOO – 2,
 • Hiszpania / UGT – 3,
 • Holandia / FNV – 1,
 • Kazachstan / FPRK – 2,
 • Łotwa / LBAS – 1,
 • Mołdawia / CNSM – 1,
 • Niemcy / DGB – 1,
 • Norwegia / LO – 1,
 • Norwegia / Unio – 1,
 • Portugalia / CGTP – 1,
 • Rosja / FNPR – 1,
 • Rosja/ KTR – 1,
 • Serbia / CATUS – 2,
 • Szwajcaria / Unia – 1,
 • Szwecja / LO – 1,
 • Szwecja / TCO – 1,
 • Ukraina / FPU – 3,
 • Wietnam / VGCL – 2,
 • Włochy / CGIL – 1,
 • EESC (Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny) – 1,
 • ETUC (Europejska Konfederacja Związków Zawodowych) – 1.

Biuro OPZZ