Obrady Prezydium OPZZ nowej kadencji

11 lipca br. Przewodniczący Dariusz Potyrała uczestniczył  posiedzeniu Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Przewodniczący OPZZ Jan Guz przedstawił informację o działaniach biura OPZZ „od Prezydium 18-go czerwca 2018 r. do Prezydium 11-go lipca.”. Następnie przewodniczący omówił kompetencje nowego składu kierownictwa OPZZ.

Przewodniczący OPZZ Jan Guz będzie nadzorował funkcjonowanie całego biura OPZZ i jednocześnie bezpośrednio koordynował pracę wydziału finansowo-kadrowego, wydziału prawnego i wydziału międzynarodowego OPZZ. Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz będzie odpowiedzialna za pracę wydziału organizacji pracy i informacji oraz współpracę z organizacjami członkowskimi i strukturami terytorialnymi OPZZ. Wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski będzie odpowiedzialny za pracę wydziału polityki społecznej, rynku pracy, ubezpieczeń i zdrowia. Natomiast wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski będzie zajmował się wydziałem polityki gospodarczej i funduszy strukturalnych.

Następnie Prezydium OPZZ przyjęło uchwały związane z usprawnieniem działania biura OPZZ oraz wyznaczyło terminy posiedzeń organów statutowych OPZZ w  II półroczu 2018 r.

W drugiej części spotkania, na wniosek Rady OPZZ Branży „Transport” podjęto uchwałę w sprawie zmiany w regulaminie określającym kompetencje oraz zasady organizacji i funkcjonowania struktur branżowych OPZZ, w tym sposobu ustalania składów organów tych struktur, a także szczegółowe zasady i tryb powoływania i odwoływania przewodniczących i wiceprzewodniczących tych struktur. Na wniosek Rady OPZZ województwa lubelskiego przyjęto do struktur OPZZ Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielni Niewidomych im. M. Sękowskiego w Lublinie, a na wniosek Rady OPZZ województwa mazowieckiego, Związek Zawodowy Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT S.A. w Warszawie.

W kolejnej części posiedzenia wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski omówił zagadnienia związane z najbliższym posiedzeniem Rady Dialogu Społecznego, które odbędzie 12 lipca br., w tym dotyczących propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. oraz zmian w ustawie prawo zamówień publicznych.

W związku z dyskusją dot. płac w „budżetówce” przewodniczący Jan Guz przedstawił przebieg wczorajszej konferencji w tej sprawie oraz informacje, które ukazały się w mediach. Jak podkreślił: „Kamyczek jest po stronie rządu i pracodawców. Jutro obrady RDS. Ostatnia szansa na porozumienie się, ostatnia szansa na wycofanie niesprawiedliwych propozycji, które skierowała Rada Ministrów. Nie zgodzimy się, by kolejny rok były zamrożone wskaźniki wynagrodzeń w sferze budżetowej. Chcemy prowadzić merytoryczny dialog, ale nie zgodzimy się na stworzenie przez Rząd nowej klasy społecznej – biednych pracujących”.

Biuro prasowe OPZZ