Rekompensata z tytułu utraconego prawa do bezpłatnego węgla