"Transformację energetyczną można robić tylko z ludźmi dla ludzi”

Przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce, Branży I OPZZ i członek EKES, Dariusz Potyrała, przedstawił globalne i krajowe uwarunkowania polskiej polityki energetycznej oraz działania związków zawodowych na rzecz utrzymania miejsc pracy w regionach, w których funkcjonuje sektor wydobywczy. Z kopalniami współpracują przedsiębiorstwa zatrudniające w sumie około 500 tys. pracowników, podkreślił. Mamy w pamięci transformację górnictwa z lat 90., mówił, i zależy nam aby zmiany w krajowej energetyce przebiegały w tempie, które pozwoli pracownikom przystosować się do zmian i zapobiegnie kryzysowi społecznemu w regionach górniczych. Transformacja energetyki wymaga dużych środków finansowych i odpowiedzialnego podejścia do wartości i potencjału, jaki posiada polski sektor wydobywczy, zaznaczył przewodniczący Dariusz Potyrała. Mamy know-how, firmy produkujące wysokospecjalistyczne maszyny oraz wykształconych i doświadczonych pracowników, to nasz potencjał. Musimy nieustannie zauważać możliwe skutki społeczne transformacji, i im przeciwdziałać, na przykład poprzez elementy pomocowe wspierające pracowników, podkreślił przewodniczący.