Rada Krajowa wnosi o zwołanie Zespołu Trójstronnego

Rada Krajowa  Związku  Zawodowego Górników  w  Polsce  wnosi o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników