WYPŁATA PREMII W POLSKIEJ GRUPIE GÓRNICZEJ

W wyniku  rozmów ze stroną społeczną,  w dniu 1 sierpnia 2019 nastąpi wypłata premii za wyniki finansowe osiągnięte w pierwszym półroczu 2019r.

Podział premii przedstawia się następująco:

1 080,12 zł - robotnicy pod ziemią,

836,29 zł - robotnicy ZPMW,


836,29 zł - pozostali robotnicy na powierzchni,


626,72 zł - administracja.


Podane kwoty są kwotami netto (na rękę).