25 lipca w Warszawie odbędzie się posiedzenie górniczego zespołu trójstronnego

O zwołanie posiedzenia wnosiły wszystkie ważniejsze centrala związkowe.

Rada Krajowa ZZG w Polsce złożyła wniosek o zwołanie zespołu jako pierwsza już w dniu 24 czerwca 2019r. 

Podczas zostaną min. poruszone kwestie:

- realizacji Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego,

- stanowiska Rządu wobec polityki klimatycznej UE,

- przebiegu prac nad PUZP i ZUZP – zgodnie z zapisami „Strategii…”,

- wzrostu wynagrodzeń w spółkach węglowych.