OGÓLNOPOLSKI KONKURS POPRAWY WARUNKÓW PRACY

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy organizowanym przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Prace można zgłaszać w trzech kategoriach:

  • kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne
  • kategoria B – prace naukowo-badawcze
  • kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne

Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe konkursu są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.ciop.pl/konkurs-bhp.  

Bliższych informacji na temat tego przedsięwzięcia udziela Sekretariat Konkursu (tel.22/623 36 83).

Termin składania wniosków upływa 30 września br.

To już 47 edycja OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY, który od lat pełni istotną rolę w inicjowaniu bezpiecznych działań w wielu przedsiębiorstwach. Jego celem jest inspirowanie do podejmowania i upowszechniania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki:

  • ograniczania narażenia na najczęściej występujące w środowisku pracy czynniki uciążliwe lub szkodliwe, w tym przede wszystkim czynniki rakotwórcze;
  • możliwości psychospołecznych pracowników, w tym osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami

Przedmiotem Konkursu są rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz przedsięwzięcia edukacyjne i upowszechniające tematykę bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, a także opracowania naukowe, których zastosowanie umożliwi poprawę warunków pracy.

Zapraszamy do popularyzacji Konkursu wśród pracowników – zwycięzcy zostaną wyróżnieni dyplomami i nagrodami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

źródło: www.opzz.org.pl