Zmiany w kodeksie pracy od 7 września 2019r.

Od 7 września br wejdą w życie kolejne zmiany w kodeksie pracy.

Zmiany te obejmują min:

  1. Objęcie ochroną stosunku pracy innych niż ojciec i matka członków najbliższej rodziny, którzy korzystają z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.
  2. Otwarcie katalogu przyczyn dyskryminacji. Po wejściu w życie zmian każde nierówne traktowanie podwładnego, które nie można uzasadnić obiektywnymi przyczynami, będzie mogło być uznane za dyskryminację.
  3. W przypadku mobbingu, pracownik będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie także w sytuacji, gdy nie rozwiązał umowy o pracę. 
  1. Termin złożenia przez pracownika wniosku o sprostowanie świadectwa pracy zostanie wydłużony z 7 do 14 dni.

WIĘCEJ INFORMACJI W DZIALE PRAWNYM.

Arek Siekaniec