Spotkanie Środowiska Emerytów i Rencistów

W dniu dzisiejszym miało miejsce cykliczne spotkanie Środowiska Emerytów i Rencistów ZZG w Polsce. 

Podczas spotkania, w którym uczestniczyli  Wacław Czerkawski - Przewodniczący Śląskiej Wojewódzkiej OPZZ oraz Arkadiusz Siekaniec Wiceprzewodniczący Rady Krajowej ZZG w Polsce omówiono szereg zagadnień dotyczących problemów z jakimi borykają się weterani pracy górniczej.

Między innymi przedstawiono działania związku dotyczące o prawa do ekwiwalentów pieniężnych  za bezpłatny węgiel przysługujący emerytom i rencistom z kopalń, które wypowiedziały jednostronnie pracownikom to świadczenie przed przejściem na emeryturę.

Omówiono także brak postępów w pracach nad ponadzakładowym układem zbiorowym pracy jak również impasu w pracach nad układem zbiorowym PGG.

Przedstawiono także szczegółową relację z przebiegu ostatniego Posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.

Koledzy Emeryci ustalili jakie działania zamierzają podjąć w sprawie ich prawa do funduszy socjalnych, które prowadził będzie kolega Marek Gaik - Przewodniczący Środowiska.

Środowisko dokonało też podziału odznaczeń związkowych na poszczególne koła zakładowe.