Pierwsza tura negocjacji w PGG zakończona.

Organizacje związkowe działające w Polskiej Grupie Górniczej informują, że w dniu 23 września 2019 r. odbyły się negocjacje z Zarządem Polskiej Grupy Górniczej S.A w obecności Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego i Ministra Adama Gawędy.

Po siedmiu godzinach trudnych negocjacji zostały podpisane następujące porozumienia:


1. Przedłużające obowiązywanie na 2020 r. porozumienia z 23 kwietnia 2018 r. dotyczące kontynuacji wypłaty dodatku do przepracowanych dniówek roboczych.
2. Porozumienia w sprawie wypłaty premii jednorazowej dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej w wysokości 860 zł. brutto

Premia zostanie wypłacona 10 grudnia br. 


Rozmowy na temat pozostałych zgłoszonych postulatów zaliczenia dopłaty do Barbórki i 14-tej pensji oraz negocjacje wzrostu wynagrodzeń na 2020 rok odbędą się ok. 15 listopada 2019 r.