Uczestniczymy w kampanii Together at work

Członkowie Rady Koordynacyjnej IndustriAll Polska czyli Rada Krajowa Związku Zawodowego Górników w Polsce, Porozumienie Związków Zawodowych "Kadra", Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność", Krajowy Sekretariat Metalowców NSZZ "Solidarność", Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" oraz Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce zaangażowali się w kampanię IndustriAll Europe "Together at Work" dotyczącą układów zbiorowych. 

IndustriAll Europe rozpoczął nową kampanię, aby zwrócić uwagę na znaczenie układów zbiorowych, jako gwaranta godziwych zarobków i warunków pracy oraz budowania sprawiedliwego społeczeństwa. W spotkaniu inaugurującym, które odbyło się 26 września w Brukseli, wzięli udział Europosłowie z całego spektrum politycznego, a także przedstawiciele prezydencji fińskiej i Komisji Europejskiej. Obecni byli także pracownicy, liderzy związków zawodowych i przedstawiciele pracodawców z całego kontynentu.

Kampania będzie prowadzona pod hasłem „Together at work” ("Razem w pracy") i będzie trwała od września 2019 r. do marca 2020 r. Jest ona skierowana do wszystkich pracowników, ze szczególnym naciskiem na kobiety, młodzież i osoby o niepewnej sytuacji na rynku pracy. Kampania będzie także okazją do wywarcia wpływu na pracodawców i decydentów oraz przekonania ich do zalet układów zbiorowych.

Film promujący kampanię