TOGETHER AT WORK - RAZEM W PRACY

Razem w Pracy - Together at work Kampania IindustriAll Europe, której celem jest  promocja negocjacji zbiorowych i układów zbiorowych pracy.

Główne przesłanie kampanii  Together at work dotyczy negocjacji zbiorowych, które są niezbędne do podniesienia standardu życia pracowników i budowy lepszego oraz bardziej sprawiedliwego społeczeństwa dla wszystkich. Negocjacje zbiorowe i siła związków zawodowych zostały celowo zakłócone od czasu ostatniego kryzysu na Świecie, a w niektórych przypadkach rozmontowane w celu przeforsowania programu oszczędnościowego. To musi zostać odwrócone!