NIE USTAJE WALKA OPZZ O EMERYTURY STAŻOWE

OPZZ od 2010 roku nieprzerwanie walczy o emerytury stażowe.

Przez dwie kadencje Sejmu związkowcy prezentowali tę inicjatywę w parlamencie.

Nasz projekt obywatelski, pod którym podpisało się ponad 700 tysięcy pracowników, był już dwukrotnie przedstawiany w Sejmie ( 22 lipca 2010 r. i 29 lutego 2012 r. ).

Nie ma dnia, abyśmy nie zabiegali o to rozwiązanie.

5 lutego 2015 r. OPZZ w piśmie do Prezesa Rady Ministrów ponowiło postulat podjęcia prac nad projektem obywatelskim – i po raz kolejny koalicyjny rząd PO-PSL negatywnie odniósł się do naszych propozycji.

23 sierpnia 2018 r. wystąpiliśmy pisemnie do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z postulatem emerytur stażowych ( 35/40 lat). Jednocześnie poinformowaliśmy Pana Premiera, że Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych złożyło do RDS projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy prosząc o zainicjowanie procesu legislacyjnego.

W tym samym dniu tj. 23 sierpnia 2018 r. przesłaliśmy pismo do przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, Minister Elżbiety Rafalskiej – przypominające o naszej inicjatywie w sprawie emerytur pomostowych, że dziesięć miesięcy temu Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych złożyło do RDS projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych.

3 marca 2019 r. skierowaliśmy do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projekt ustawy wprowadzający dodatkową możliwość skorzystania z prawa do emerytury po 35 latach stażowych dla kobiet i 40 latach stażowych dla mężczyzn, z prośbą o wsparcie prac nad zmianą prawa w tym zakresie.W tym samym dniu projekt skierowaliśmy do Rady Dialogu Społecznego.

9 maja 2019 r. PIKIETA POD MINISTERSTWEM RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

OPZZ zwróciło się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z petycją o poparcie złożonych w Radzie Dialogu Społecznego przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych dwóch projektów ustaw emerytalnych: w sprawie emerytur stażowych i w sprawie niewygasającego charakteru emerytur pomostowych.

7 sierpnia 2019 r. otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na naszą petycję.

Ponieważ OPZZ nie zgadza się z argumentami zawartymi w przesłanej nam odpowiedzi, w dniu

19 września 2019 r. ponownie wystąpiliśmy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W tym samym dniu wystąpiliśmy do przewodniczącego zespołu RDS ds. ubezpieczeń społecznych. Obecnie czekamy na zwołanie posiedzenia.

fotografie z pikiety pod ministerstwem: Dwutygodnik Górnik , tekst: opzz.org.pl