UKŁAD ZBIOROWY, ZAPLECZE I STATUT

ZZG w Polsce aktywnie włączył się w kampanię pod hasłem kampanię "Together at Work" – „Razem w Pracy” organizowaną przez IndustriAll Europe. Kampania dotyczy odbudowy znaczenia układów zbiorowych pracy i negocjacji zbiorowych w europejskim przemyśle.

Dla branży górniczej jest to szansa na wykorzystane kampanii do rozpoczęcia prac nad rekonstrukcją ponadzakładowego układu zbiorowego pracy i nadania tempa negocjacjom układów zakładowych.

Wydaje się, że ustalenie w branży górniczej prostych, przejrzystych standardów płacowych,  leży zarówno w interesie pracowników jak pracodawców. ZGG w Polsce z pewnością będzie zabiegał aby tak właśnie się stało.

W ostatnim czasie obradowało Środowisko Energetyki, Zaplecza, Usług I Gospodarki Komunalnej. Spośród spraw omawianych podczas posiedzenia na czoło wysuwają się kwestie związane z dalszym funkcjonowaniem Zakładu Elektrociepłownie Polskiej Grupy Górniczej. Związkowcy są zaniepokojeni skutkami decyzji budowy na terenie Koksowni Radlin nowej elektrociepłowni, która ma zastąpić wchodzącą w skład zakładu EC Marcel. Poważnym źródłem niepokojów w tym zakładzie jest także koncepcja budowy nowej, opartej na gazie elektrociepłowni na terenie KWK Chwałowice. Związkowcy obawiają się czy obie te koncepcje nie zaskutkują utratą miejsc pracy w ich firmie i nie doprowadzą do wyprowadzenia majątku energetycznego skupionego w zakładzie  poza struktury PGG.

Do Rady Krajowej docierają też obawy pracowników i związkowców z Konsorcjum Ochrony Kopalń, których byt uzależniony jest od uzyskania zleceń na swoje usługi. Rada Krajowa z uwagą monitoruje sytuację w tych zakładach, by w porę podjąć interwencje na wyższym szczeblu.

Dwukrotnie w tym roku spotkała się już Komisja Statutowa. Z zakładowych organizacji związkowych i środowisk spływają wnioski i uwagi, które staną się podstawą do ewentualnych zmian w Statucie ZZG w Polsce. W tym roku planowane jest jeszcze jedno spotkanie komisji, warto więc aby zakładowe organizacje, nie czekały z przekazywaniem ewentualnych propozycji zmian do Statutu, gdyż komisja musi je należycie opracować i przedstawić ciałom statutowym, tak aby mogły być procesowane podczas przyszłorocznej Krajowej Konferencji Sprawozdawczo Programowej.

Niebawem rozpocznie też swoje prace Komisja Programowa, która wytyczy cele dla związku na drugą część kadencji.

Arek Siekaniec