CZY RZĄD PODEJMIE PRÓBĘ POKOJOWEGO ZAKOŃCZENIA KONFLIKTU?

Nie ustaje walka koalicji związkowej o pracowników Polskiej Grupy Górniczej

Wczorajkryzys rozmów w sporze zbiorowym o podwyżki w PGG. Mediacja nie przyniosła rezultatu. 

Następnym krokiem strony związkowej może być referendum strajkowe. Wiele kontrowersji wzbudziła też postawa mediatora. 


CZY RZĄD PODEJMIE PRÓBĘ POKOJOWEGO ZAKOŃCZENIA KONFLIKTU?