IMIELIN - W OBRONIE MIEJSC PRACY!!!

Byt wielu rodzin górników zatrudnionych na Ruchu "Ziemowit" zależy od uzyskania przez PGG zgody na eksploatację złoża Imielin Północ.

Stan zatrudnienia Ruchu Ziemowit wynosi wg danych PGG  3609 osób i o byt tych  pracowników i ich rodzin zabiegali dziś protestujący górnicy.

Nasi związkowcy też tam byli.

zdjęcia: Jarosław Bolek - Dwutygodnik "Górnik"