11 lutego spotkali się przedstawiciele ZOK ZZG w Polsce PGG

Podczas spotkania podsumowano zakończone etapy sporu tj. rokowania i mediację oraz ubiegłotygodniowe spotkanie z Wicepremierem Sasiniem i Ministrem Gawędą.

Szeroko przedyskutowane zostały warianty i  scenariusze dalszych działań w ramach toczonego sporu zbiorowego. Zaplanowano też działania przewidziane przez Sztab Protestacyjno - Strajkowy PGG na najbliższe dni i tygodnie.

Wchodzący w skład ZOK przewodniczący poszczególnych organizacji z kopalń PGG omówili stan przygotowań do strajku ostrzegawczego. Omówiono też jak zaawansowane są przygotowania przed zaplanowanym na 28 lutego wyjazdem i demonstracją w Warszawie.

W dalszej części przedyskutowano zagadnienia związane z sygnalizowanymi przez Zarząd PGG S.A. planami dalszej restrukturyzacji dotyczącej kopalń byłego KHW, Rudy i KWK Sośnica, dla których uczestnicy wyrazili pełną dezaprobatę.

(s)