ZOK ZZG W POLSCE PGG S.A. ŻĄDA PEŁNYCH WYNAGRODZEŃ DLA TESTOWANYCH PRACOWNIKÓW