Zaprzaszmy do wypełnienia ankiety

W związku z prowadzonym przez ZZG w Polsce badaniem pt. „Kwalifikacje i kompetencje w samoocenie pracowników administracyjnych kopalń i możliwość ich wykorzystania w zdekarbonizowanym rynku pracy” zwracamy się z prośbą do naszych członków, pracowników powierzchni i administracji o wypełnienie ankiety. 

Badanie zostało przygotowane w odpowiedzi na zagrożenia związane z utratą miejsc pracy w związku z trwającym procesem transformacji polskiego górnictwa. ZZG w Polsce aktywnie uczestniczy w ograniczeniu do minimum negatywnych skutków tego procesu. Jednak, aby lepiej argumentować nasze stanowisko ważne jest, aby miało one odniesienie do konkretnych opinii pracowników.

W tym celu przygotowaliśmy krótką ankietę. 

Ankieta znajduje się tutaj:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNhw5fvLTQ2K33ZSB46lgEdr8tB-Y43tlOt9YWMk4pEU9pmg/viewform

Na jej wypełnienie wystarczy poświęcić 5 minut. 

Ankieta powstała w ZZG w Polsce i na wewnętrzny użytek ZZG w Polsce. Jej wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zagregowanej.