TARCZA 4.0 VS PRACOWNIK

25 CZERWCA W Dzienniku Ustaw RP opublikowano treść ustawy tzw. tarczy antykryzysowej 4.0, którą 23 czerwca w godzinach popołudniowych podpisał Prezydent Andrzej Duda.
Rządzący i tym razem nie uwzględnili uwag i poprawek wnoszonych przez OPZZ.
Poniżej prezentujemy zmiany w zakresie prawa pracy jakie wprowadzono uchwalając ustawę:
1. Utratę prawa pracownika do wykorzystania zaległego urlopu w terminie do 30 września następnego roku kalendarzowego. W odróżnieniu od obowiązujących przepisów to pracodawca zadecyduje, kiedy pracownik wykorzysta zaległy urlop wypoczynkowy. Co ważne - decyzja o wykorzystaniu urlopu będzie mogła być wydana bez zgody pracownika.

2. Wypłacanie niższych odpraw pracowniczych – pracodawca będzie mógł wypłacić odprawy pracownicze w obniżonej kwocie. Maksymalna wysokość odpraw nie będzie wynosić już piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, w dniu rozwiązania stosunku pracy, lecz wyłącznie dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę,

3. Wydanie nakazu wykonywania pracy w formie zdalnej -  pracodawca będzie miał prawo do zlecenia pracownikowi wykonywania pracy w formie zdalnej, przy czym pracownik będzie miał obowiązek dostosowania się do tego nakazu. Na pracodawcy będzie jednak ciążył obowiązek udostępnienia narzędzi niezbędnych pracowników do świadczenia pracy w warunkach domowych,

4. Obniżenie czasu pracy i tym samym wypłatę niższego wynagrodzenia – pracodawca dotknięty skutkami epidemii będzie miał prawo obniżyć pracownikowi wymiar czasu pracy i tym samym wypłacić mu mniejsze wynagrodzenie. Obejmując pracownika postojem ekonomicznym, wysokość wypłacanego wynagrodzenia będzie mogło zostać zmniejszone nawet o połowę. Wszystko to będzie mogło mieć miejsce z pominięciem zgody pracownika.

5. Rezygnację z postanowień układów zbiorowych czy ZFŚS – pracodawca zyska możliwość zrezygnowania ze stosowania niektórych postanowień układów zbiorowych, regulaminów wynagradzania, czy też postanowień Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Będzie to możliwe wyłącznie w przypadku wystąpienia u niego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń.

treść ustawy