CORAZ BLIŻEJ EUROPEJSKIEJ PŁACY MINIMALNEJ

2 września 2020 r. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) ogłosiła wyniki głosowania nad swoim stanowiskiem w sprawie propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej godnych płac w Europie (tak zwana europejska płaca minimalna) rekomendując dyrektywę jako właściwą formę ich wprowadzenia. Za przyjęciem stanowiska oddanych zostało 85% głosów, przeciwko 11%, wstrzymało się 4%.

"Od przeszło 10 lat intensywnie promowaliśmy na arenie europejskiej nasz postulat europejskiej płacy minimalnej" – powiedział Andrzej Radzikowski przewodniczący OPZZ. 

"Wielokrotnie rozmawiałem z liderami europejskich związków zawodowych jako jedyny przedstawiciel z polskich związków zawodowych uczestniczący w posiedzeniach Komitety Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych czy w spotkaniach bilateralnych w Brukseli.

Nasze działania, podobnie jak w przypadku rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych odniosły skutek.

Potrafiliśmy również zmobilizować związki zawodowe z krajów Europy środkowej do poparcia europejskiej płacy minimalnej i to z naszej inicjatywy związki z tego kraju przyjęły wspólne stanowisko".

Więcej na opzz.org.pl