NIE TRANSFORMACJI KOSZTEM MIEJSC PRACY!!!

Posiedzenie Prezydium OPZZ zdominowała debata na temat przyszłości sektora energetycznego i górniczego w kontekście polityki klimatycznej.

W przestrzeni publicznej pojawiają się różne informacje, a raczej spekulacje na temat przyszłości polskiego górnictwa i energetyki.

Rząd nie deklaruje jasnego stanowiska wobec Europejskiego Zielonego Ładu . Kluczy w rozmowach ze związkami zawodowymi. Dzieje się to w obliczu lockoutu czy wręcz likwidacji kopalń węgla kamiennego i brunatnego. Władza bezrefleksyjnie i nerwowo reaguje na niepewną przyszłość elektrowni węglowych (patrz: elektrownia w Ostrołęce, w której - na domiar złego - ujawniono ostatnio aferę korupcyjną).

Rządowy dokument „Polityka Energetyczna Polski do 2030 r.” nie daje pewności utrzymania milionów miejsc pracy a chodzi nie tylko o zatrudnienie w kopalniach i firmach kooperujących, ale także o sektor energetyczny, transport i wiele innych dziedzin przemysłu. Polityczny pragmatyzm zdominował racje merytoryczne. Media kreślą różne scenariusze rozwoju sytuacji, co oczywiste - w trybie przypuszczającym, a to wzmaga poczucie chaosu. Nie buduje to dobrej atmosfery wokół Europejskiego Zielonego Ładu i Unii Europejskiej.

Warto zobaczyć Dariusza Potyrałę (szefa ZZ Górników w Polsce) podnoszącego kciuk do góry, w geście aprobaty dla słów wiceministra klimatu - Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego, który stwierdził, że proces dekarbonizacji nie może być traktowany jednakowo w każdym kraju.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu.

ŹRÓDŁO:opzz.org.pl