WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "WĘGIEL"

Rada Krajowa ZZG w Polsce serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom Konkursu i gratuluje wysokiego poziomu nadesłanych prac. Z pewnością zostaną one wykorzystane w publikacjach promujących górniczy ruch związkowy.

Rada Krajowa ZZG w Polsce informuje, że Jury Konkursu Fotograficznego „Węgiel” w składzie

  1. Grzegorz Jadwiżuk,
  2. Janusz Ludwig,
  3. Mariola Miodońska,
  4. Dariusz Potyrała,
  5. Arkadiusz Siekaniec

dokonało oceny prac konkursowych. Zgodnie z Regulaminem Konkursu Jury wyłoniło zwycięzcę konkursu i przyznało cztery wyróżnienia.

Najwyższą ocenę uzyskała praca:

„Bądź bezpieczny” – autor  DAMIAN TELUS z ZZG w Polsce KWK „Marcel”, który został Zwycięzcą Konkursu:

Ponadto Jury wyróżniło następujące prace:

  • „Księżycowy Marcel” - autorka  MALWINA KACZOREK – ZZG w Polsce PRG i GPI Rybnik:

  • Pandemia” - autor  TOMASZ LISZKA - ZZG w Polsce PRG i GPI Rybnik:

  • ”Noc na stacji ratowniczej w kopalni” –  SEBASTIAN GRZESIOK - ZZG w Polsce KWK ”Mysłowice – Wesoła”:

  • „Utracona Chwała” - autor SEBASTIAN ROSIAK - ZZG w Polsce KWK „Marcel”:

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną o terminie  i sposobie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie.

(s)