ZOK ZZG W POLSCE PGG WNOSI O ROZPOCZĘCIE ROZMÓW PŁACOWYCH