Zarząd KW SA nie wycofał decyzji o wypowiedzeniu porozumienia

Związki Zawodowe działające w Kompanii Węglowej S.A. informują załogi kopalń i zakładów spółki, że Zarząd Kompanii Węglowej S.A. nie wycofał decyzji o wypowiedzeniu porozumienia z dnia 17 lipca 2015 r. gwarantującego załogom kopalń i zakładów KW S.A. gwarancji zatrudnienia i wynagrodzenia w nowym podmiocie, który nosi nazwę Polska Grupa Górnicza. 

Pełny tekst komunikatu:

Załącznik