Trójstronne rozmowy rządu, pracodawców i strony związkowej

5 lutego w Warszawie rozpoczęły się po prawie 3 letniej przerwie rozmowy w ramach Zespołu Trójstronnego ds. bezpieczeństwa socjalnego górników. Stronę rządową reprezentował minister energii Krzysztof Tchórzewski. Głównymi tematami jego wystąpienia były kwestie znalezienia partnerów kapitałowych dla spółek węglowych, notyfikacja w UE znowelizowanej ustawy o funkcjonowaniu górnictwa, zmiana dyrektywy dot. pomocy państwa dla górnictwa do 2018 r. oraz kwestie związane z prowadzonymi audytami w spółkach i kopalniach. Dyrektor Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Henryk Paszcza przedstawił informację o stanie ekonomiczno-finansowym górnictwa za rok 2015.


Związkowcy podnosili tematy wypowiedzianego porozumienia w KW SA oraz sytuacji w KHW. Wiceminister Tobiszowski zapewnił, że do 11 lutego rząd przedstawi ostateczne stanowisko w sprawie kompanii. Dodał, że rząd czyni starania w sprawie znalezienia inwestora dla KHW, który potrzebuje wsparcie finansowego rzędu 400-500 mln zł., że nie chce stracić kontroli nad sektorem górniczym i chce być aktywnym właścicielem dla wszystkich spółek węglowych. Wspomniał również o planach wprowadzenia akcyzy na import węgla do Polski oraz o wznowieniu prac nad ustawą określającą parametry jakościowe importowanego węgla.


Na zakończenie strona rządowa przedstawiła stan prac nad specustawą dotyczącą wypłacania ekwiwalentu "węgla deputatowego" przez ZUS. Przypomnimy, że właśnie w tym temacie z inicjatywy naszego Związku aktualnie zbieramy podpisy pod inicjatywą ustawodawczą. Cieszymy się, że i rząd dostrzega ten problem niesprawiedliwej różnorodności wypłacania tego świadczenia.


Związek Zawodowy Górników w Polsce reprezentowali stali członkowie zespołu: Przewodniczący D. Potyrała, Wiceprzewodniczący R. Płaza, Z. Cichosz - przewodniczący LW "Bogdanka"oraz M. Miodońska - szefowa związku z PG "Silesia" oraz zarząd ZZG w Polsce KWK "Makoszowy" z przewodniczącym A. Chwilukiem na czele, który w swoim wystąpieniu przedstawił stanowisko związków zawodowych w sprawie przyszłości tej kopalni. Współprzewodniczącym zespołu jest W. Czerkawski - wiceprzewodniczący ZZG w Polsce.