Czy węgiel może być sprzedawany bez podatku?

Stanowisko

Związku Zawodowego Górników w Polsce

do projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W ustawie regulującej opodatkowanie podatkiem przychodów ze sprzedaży detalicznej autorzy projektu w swoich zapisach w art. 3 pkt 12 określili, iż „towarem” podlegającym opodatkowaniu w rozumieniu ustawy nie są m.in. energia elektryczna, gaz ziemny dostarczany do konsumenta za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych oraz ciepło systemowe.

Mając na uwadze bardzo trudną sytuację firm górniczych wydobywających węgiel kamienny, Związek Zawodowy Górników w Polsce szeroko poszukuje możliwości wsparcia pozycji tego surowca w polskiej gospodarce.

W związku z powyższym wnosimy, aby w przytoczonym art. 3 pkt 2 dopisać „węgiel kamienny” jako towar sprzedawany detalicznie niepodlegający opodatkowaniu.

 

                                                                                           Przewodniczący
Związku Zawodowego Górników w Polsce
Dariusz POTYRAŁA