Nie wszędzie w górnictwie są cięcia płac

W kopalni Bogdanka organizacje związkowe podpisały z zarządem spółki porozumienie zakładające wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o 2,5% do kwoty 7 391,62 zł. Wzrost wynagrodzenia zrealizowany zostanie do końca lutego br. w formie jednorazowej wypłaty nagrody specjalnej.

Teść porozumienia: