Barbórka 2016

Górnicze Święto !

2 grudnia 2016 r. odbyła się Centralna Akademia Barbórkowa Związku Zawodowego Górników w Polsce.

Galeria