Odbyły się kolejne spotkania środowiskowe w ramach kampanii sprawozdawczo-programowej ZZG w Polsce

W dniach 23-24-25 luty odbyły się kolejne spotkania środowisk ZZG w Polsce Surowców Chemicznych i Siarki, Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA oraz Zakładów Zaplecza Górniczego i Energetyki Przemysłowej. Delegaci obradują w ramach kampanii sprawozdawczo - programowej naszego Związku. 

Kluczowe tematy to: złożenie sprawozdań za okres ostatnich 2-ch lat,  szeroka dyskusja programowa związku w odniesieniu do potrzeb i oczekiwań naszych członków, najważniejsze kierunki i priorytety działalności, zmiany struktury organizacyjnej dostosowanej do aktualnej sytuacji społeczno-prawnej oraz sprawy bieżące. 

 Delegaci Środowiska ZZG w Polosce Surowców Chemicznych i Siarki

  Delegaci Środowiska ZZG w Polsce JSW SA