Grupa młodych

Spotkanie inaugurujące powstanie Grupy Młodych Związku Zawodowego Górników w Polsce odbyło się 27 lutego 2017 r.

- Dostrzegamy wady w komunikacji. W naszych szeregach jest coraz więcej ludzi młodych, stąd cieszy mnie, że tak licznie młodzi chcą się angażować w pracę związku zawodowego i ciągle dokształcać. To wymóg naszych czasów - mówił podczas katowickiego spotkania Ryszard Płaza.

Młodzi związkowcy (do 35 lat) ze stażem od kilku miesięcy do nawet kilkunastu lat reprezentowali niemal wszystkie stanowiska górnicze. Łączy ich wszystkich troska o przyszłość związku. Jak można było się przekonać, podczas krótkich osobistych prezentacji chcą się rozwijać, mają chęć do pracy dla związku, by był on nowoczesną organizacją, zdolną do obrony pracowników. Dużo padło cierpkich słów na temat stosunku młodych pracowników wobec działań związków zawodowych, ich roszczeniowej postawy, indywidualizmu, ale z drugiej strony dużej niechęci do działań w związkach zawodowych. Tacy ludzie wolą być aktywni w sieci, niż w swoim środowisku pracy - mówili młodzi działacze ZZG w Polsce.

Zebrani byli jednak nadzieli, że zmiana pokoleniowa może zmienić wizerunek związków zawodowych, unowocześnić je i lepiej zorganizować. Przeobrażenia w branży górniczej to również dobry czas na uaktywnienie się młodych, wypróbowanie wykorzystania nowych metod działania i większej ekspansji związku, by pozyskać nowych członków.

Razem możemy więcej - podkreślali zgromadzeni związkowcy.

Na spotkaniu zgromadzeni członkowie Grupy przyjęli regulamin funkcjonowania, który ma być zatwierdzony 30 marca br. przez Radę Krajową oraz dokonali wyboru swoich przedstawicieli:

1. Joanna PTAK - Koordynatorka Grupy Młodych ZZG w Polsce (KWK Murscki Staszic) - tel. 691 046 121

2. Bartłomiej GRYGIEL - Zastępca Koordynatora Grupy Młodych ZZG w Polsce (LW Bogdanka SA) - tel. 502 365 944

3. Jarosław KAWARSKI - Zastępca Koordynatora Grupy Młodych ZZG w Polsce (KWK ROW Ruch Jankowice) - tel. 505 273 045

4. Mateusz NABIAŁCZYK - Zastępca Koordynatora Grupy Młodych ZZG w Polsce (KWK Knurów Szczygłowice Ruch Knurów) - tel. 796 801 881