15 październik 2019
Członkowie Rady Koordynacyjnej IndustriAll Polska czyli Rada Krajowa Związku Zawodowego Górników w Polsce, Porozumienie Związków Zawodowych "Kad...
09 październik 2019
Jak podaje Państwowa Inspekcja Pracy wyniki kontroli za 2018 rok wskazują, że w górnictwie najwięcej nieprawidłowości dotyczyło stanu dróg ...
26 wrzesień 2019
ZZG w Polsce proponuje Wprowadzenie do końca 2019 nowego systemu wynagradzania, możliwość fedrowania złóż węgla pod filarami ochronnymi sz...
25 wrzesień 2019
Organizacje związkowe działające w Polskiej Grupie Górniczej informują, że w dniu 23 września 2019 r. odbyły się negocjacje z Zarządem Polsk...
20 wrzesień 2019
19 września obradowały ciała statutowe - Prezydium i Rada Krajowa. Rada i Prezydium zapoznały się ze zmianami w ZOK PGG. Omówiono szczegółow...
17 wrzesień 2019
W dniu 17 września obradowała Zakładowa Organizacja Koordynacyjna ZZG w Polsce  PGG SA.  Podczas spotkania omówiono kwestie wzrostu wynagrodze...
10 wrzesień 2019
Już po raz 27. górnicze rodziny z ZZG w Polsce z całego kraju wzięły udział w „Złazie Górskim” integrującym środowisko związkowe. Aktyw...
03 wrzesień 2019
Od 7 września br wejdą w życie kolejne zmiany w kodeksie pracy. Zmiany te obejmują min: Objęcie ochroną stosunku pracy innych niż ojciec i ...
21 sierpień 2019
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy organizowanym przez Ministerstwo Rodziny Pracy i ...
16 sierpień 2019
W związku z nowelizacją  kodeksu postępowania cywilnego, od listopada 2019 pracownik będzie mógł zostać przywrócony do pracy już po wyroku s...
26 lipiec 2019
25 lipca w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie po kilku miesiącach przerwy odbyło się wreszcie długo wyczekiwane posiedzenie Gó...
23 lipiec 2019
W górnictwie nie ubywa problemów. Marne płace, przeciągające się w czasie prace nad układami zbiorowymi pracy czy też gigantyczny import węgl...
19 lipiec 2019
O zwołanie posiedzenia wnosiły wszystkie ważniejsze centrala związkowe. Rada Krajowa ZZG w Polsce złożyła wniosek o zwołanie zespołu jako pi...
17 lipiec 2019
Wczoraj (16 lipca br.) w Sejmie, na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zm...
15 lipiec 2019
Jak podaje serwis netTG W Zakładzie Górniczym Brzeszcze, należącym do spółki Tauron Wytwarzanie, w niedzielę, 14 lipca, w szybie Andrzej VIII ...
10 lipiec 2019
W wyniku  rozmów ze stroną społeczną,  w dniu 1 sierpnia 2019 nastąpi wypłata premii za wyniki finansowe osiągnięte w pierwszym półroczu 2...