04 listopad 2021
ANDRZEJ RADZIKOWSKI NA CZELE RDS GRZEGORZ JADWIŻUK REPREZENTUJE NAS NA COP 26 POLSKI ŁAD DO POPRAWY ROŚNIE INFLACJA
28 październik 2021
PRZYPOMINAMY: Każdy członek Związku Zawodowego Górników w Polsce ma prawo do bezpłatnej porady prawnej. W zakresie udzielania porad i konsul...
20 październik 2021
Regulamin Konkursu Oświadczenie uczestnika
15 październik 2021
14 października br. otrzymaliśmy odpowiedź na nasze trzecie pismo dotyczące wsparcia dla pracowników zaplecza górniczego. Przekazywanie tego za...
06 październik 2021
5 października 2021r. obradowali przewodniczący organizacji kopalnianych zrzeszonych w ZOK Polskiej Grupy Górniczej. Podczas spotkania poruszono k...
30 wrzesień 2021
WE WTOREK 28 WRZEŚNIA 2021r. NA CMENTARZU PARAFIALNYM W KOŃSKICH POŻEGNALIŚMY Ś.P. ALFREDA MIODOWICZA PIERWSZEGO PRZEWODNICZĄCEGO OPZZ CZEŚ...
30 wrzesień 2021
PRZYPOMINAMY: Każdy członek Związku Zawodowego Górników w Polsce ma prawo do bezpłatnej porady prawnej. W zakresie udzielania porad i kons...
20 wrzesień 2021
Odszedł Alfred Miodowicz, pierwszy Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (1984-1991),  CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI. Rodzin...
17 wrzesień 2021
16-go września obradowały Prezydium i Rada Krajowa ZZG w Polsce. podczas posiedzeń omówiono kluczowe problemy branży oraz sytuację w zakładach ...