Dołącz do nas

Składka członkowska do dobrze wydane pieniądze !                 zadzwoń: +32 255 36 63

W firmie w której pracujesz jest zakładowa organizacja ZZG w Polsce

Prawo wstępowania do związków zawodowych na podstawie art. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.   
o związkach zawodowych mają pracownicy bez względu na podstawę nawiązanego stosunku pracy oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami.

Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do związku zawodowego lub pozostawania poza nim albo wykonywania funkcji związkowej (art. 3 ustawy).

Członkami związku mogą być:

 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz spółdzielczej umowy o pracę ,
 • osoby zatrudnione w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych na podstawie członkostwa (wyboru, powołania, mianowania),
 • uczniowie przyzakładowych szkół zawodowych świadczących pracę na rzecz zakładu pracy lub pobierających naukę zawodu,
 • osoby wykonujące pracę nakładczą,
 • osoby wykonujące prace na podstawie umowy agencyjnej, a także osoby czerpiące środki utrzymania z pracy wykonywanej na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy,
 • osoby bezrobotne,
 • emeryci i renciści,
 • osoby odbywające zastępczą służbę wojskową.

Jeżeli w Twoim zakładzie działa organizacja zakładowa ZZG w Polsce zgłoś się do niej. Wykaz organizacji wraz z danymi kontaktowymi znajdziesz w zakładce "Środowiska"


W firmie w której pracujesz nie ma zakładowej organizacji ZZG w Polsce

Prawo wstępowania do związków zawodowych na podstawie art. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.   
o związkach zawodowych mają pracownicy bez względu na podstawę nawiązanego stosunku pracy oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami.

Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do związku zawodowego lub pozostawania poza nim albo wykonywania funkcji związkowej (art. 3 ustawy).

Członkami związku mogą być:

 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz spółdzielczej umowy o pracę ,
 • osoby zatrudnione w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych na podstawie członkostwa (wyboru, powołania, mianowania),
 • uczniowie przyzakładowych szkół zawodowych świadczących pracę na rzecz zakładu pracy lub pobierających naukę zawodu,
 • osoby wykonujące pracę nakładczą,
 • osoby wykonujące prace na podstawie umowy agencyjnej, a także osoby czerpiące środki utrzymania z pracy wykonywanej na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy,
 • osoby bezrobotne,
 • emeryci i renciści,
 • osoby odbywające zastępczą służbę wojskową.

Jeżeli w Twoim zakładzie nie działa organizacja zakładowa ZZG w Polsce możesz ją założyć w gronie min. 10 osób. Przejdź do zakładki "załóż związek"


Nie chcesz zakładać związku, nie ma w twojej firmie naszej organizacji, jesteś bezrobotny... a chcesz się zapisać

Pamiętamy również o TOBIE. Wejdź na stronę Związku Zawodowego "Godność" - to organizacja dla CIEBIE (link)