Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom oraz partnerom za wsparcie podczas organizacji XXVIII Złazu Górskiego Górników

Pozwól sobie na długie życie w zdrowiu i dobrostanie

Żyj zdrowo – ale co to właściwie znaczy?

Definicja WHO z 1948 roku określa zdrowie jako „stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niedomagania”. W 1986 roku w Ottawie pochylono się nad pojęciem zdrowia ponownie i powstała nowa definicja: „zdrowie jest zasobem, potencjałem indywidualnym i społecznym, jednym z bogactw naturalnych kraju, determinujących rozwój społeczny, gospodarczy czy indywidualny. Sprzyjają lub szkodzą mu czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, środowiskowe, biologiczne oraz sposób postępowania, wreszcie styl życia”.

Czytaj więcej

17 wrzesień 2021
16-go września obradowały Prezydium i Rada Krajowa ZZG w Polsce. podczas posiedzeń omówiono kluczowe problemy branży oraz sytuację w zakładach ...
30 sierpień 2021
PRZYPOMINAMY: Każdy członek Związku Zawodowego Górników w Polsce ma prawo do bezpłatnej porady prawnej. W zakresie udzielania porad i kons...
17 sierpień 2021
W związku z docierającymi do nas sygnałami z kopalń, przypominamy zapisy kodeksu pracy dotyczące praw pracowniczych w sytuacji gdy warunki pracy...
30 lipiec 2021
OD 1 SIERPNIA 2021 ZMIANIE ULEGAJĄ GODZINY DYŻURÓW PRAWNYCH Każdy członek Związku Zawodowego Górników w Polsce ma prawo do bezpłatnej porady...
29 lipiec 2021
Rozmowa portalu zzg.org.pl z Krzysztofem Wojciechowskim Przewodniczącym ZZG  w Polsce PGG KWK  „Marcel” i wiceprzewodniczącym ZOK Polskiej G...